Cơ hội cho nhà đầu tư trường vốn cuối năm 2022

Hấp dẫn nhà đầu tư nhờ lợi thế suất đầu tư linh hoạt, căn hộ đa dạng diện tích, khả năng thanh khoản tốt… dự án Icon40 (TP Hạ Long, Quảng Ninh) của nhà phát triển Bim Land được đánh giá là cơ hội đầu tư triển vọng trong thời gian tới. “Khát” cơ hội […]